Ловно-рибарско дружество „Глиган“ ще управлява рибните ресурси в язовир „Братаница“ за 5 години

Със свое решение от 28 юли Общински съвет-Панагюрище възложи управлението на рибните ресурси в язовир „Братаница” за срок от 5 години на ЛРСД „Глиган”-Панагюрище, за осъществяване на общественополезна дейност. Ловното дружество се задължава да поддържа и разнообразява рибните запаси, да подпомага естественото възпроизводство на видовете риби и да осъществява охраната  и контрола по техническото състояние на язовира. „Нямаме никакви забележки към ловно – рибарското дружество, което е и настоящия стопанин на язовир „Братаница”, подчерта председателят на постоянната комисия „Екология, туризъм, селско и горско стопанство” Цветанка Богоева. Местният парламент възложи на кмета на община Панагюрище да сключи договор с  ЛРСД „Глиган”, в който да бъдат регламентирани правата и отговорностите на двете страни.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn