Маломерна група в ПДГ- село Елшица, филиал на ЦДГ „Яна“- село Попинци утвърди местният парламент

На заседанието си в четвъртък, 28 юли, местният парламент утвърди маломерна група в ЦДГ „Яна”- село Попинци, филиал на ПДГ-село Елшица, за учебната 2016/2017 година. Предложението бе постъпило в Общински съвет – Панагюрище от кмета на общината Никола Белишки на основание чл.2, ал.8, от Наредба № 7/29.12.2000 г. на МОН за определяне броя на паралелките и групите, и броя на учениците и децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена,с последно допълнение и изменение в ДВ, бр.76/24.09.2010 г. и докладна записка от директора детското заведение в  село Попинци. Изискуемият минимум за сформирането на една полудневна група е 6 деца. Записаните до края на месец юни малчугани в село Елшица са 2 шестгодишни, 2 петгодишни и 4 три-четиригодишни.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn