МБАЛ „Уни Хоспитал“ търси да назначи Експерт „Човешки ресурси“

МБАЛ „Уни Хоспитал“ търси да назначи

Експерт „Човешки ресурси“

Ние предлагаме:

 • Отлични условия на работа;
 • Възможност за професионално развитие и усъвършенстване;
 • Атрактивно заплащане;
 • Ваучери за храна в размер до 200 лева;
 • Ежемесечни бонуси;
 • Работа в мотивиран и динамичен екип.

Изисквания:

 • Образование – Управление на човешките ресурси;
 • Компютърна грамотност – отлично боравене с MS Office програмите – Excel, Outlook, Word, PowerPoint; TERES е предимство.
 • Комуникационни и организационни умения, фокус към детайлите;
 • Способност за поемане на отговорност;
 • Опит на подобна позиция;
 • Умение за работа с програмните продукти на НОИ и НАП
 • Добро познаване на трудовото и осигурителното законодателство и тяхното прилагане.


Необходими документи за кандидатстване:

 1. Професионална автобиография;
 2. Мотивационно писмо;
 3. Копие от диплома за завършено образование;
 4. Копия на други документи за допълнителна квалификация.

За допълнителна информация:

0357/88 599, Директор Административна дейност и Човешки ресурси; e-mail: uni@unihospitalbg.bg

 

Присъединявайки се към нашата болница, вие ставате част от екип, в който всеки от нас дава всичко от себе си, в името на това да предоставим най-добрите грижи на нашите пациенти и да изпълним мисията на нашия медицински комплекс.

МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД Ви информира, че част от доброволно предоставените по настоящата обява данни са лични и попадат под специален режим на защита по смисъла на Регламент 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Предоставените лични данни ще бъдат обработвани за постигане на законово позволени цели, свързани с настоящата обява, както и за реализиране на законните интереси на администратора на личните данни. МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД АД обработва, съхранява и използва доброволно предоставените лични данни в рамките на законово уредените срокове, като гарантира тяхната сигурност и опазване в тайна. Информираме Ви, че МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД предоставя личните данни на държавни органи и институции, или трети лица, когато има такова задължение по силата на закон, или е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като участник в подбор и за евентуалното, бъдещо учредяване на трудово правоотношение. При спазване на вътрешните правила на „МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, право да бъдете заличен, както и имате право да възразите срещу обработването, предоставянето и разкриването на Вашите лични данни за различни от тук посочените цели.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn