МВР ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност да упражнят правото си на глас

Звената „Български документи за самоличност“ при СДВР и ОДМВР в деня на президентските избори, националния референдум и на частичните избори за кметове, съобщават от МВР. В седмицата преди 6 ноември е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи /лична карта или личен /зелен/ паспорт/ защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас.

1.В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност /лична карта, личен /зелен/ паспорт/ или лична карта с изтекъл срок на валидност;

2.При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 4 ноември, по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

1.Гражданите лично да подадат искане в СДВР, ОДМВР и РУ при СДВР/ОДМВР за дните от 1 до 5 ноември от 8:30 ч. до 17:00 ч. и на 6 ноември от 8:30 ч. до 19:00 ч.

2.Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за президент и вицепрезидент на РБългария, за произвеждания национален референдум и частичните избори за кметове, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.

3.В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

ВАЖНО УТОЧНЕНИЕ: За упражняване правото на глас за президентските избори и за референдума се издава едно общо удостоверение, а за частичните избори за кметове се издават отделни удостоверения.

В случай на провеждане на втори тур на избори президент и вицепрезидент на РБългария и на частични избори за кмет ще се издават нови удостоверения от 8 ноември съгласно описания по-горе начин и време.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

Удостоверението се издава, за да послужи само пред секционната избирателна комисия и е валидно за изборния ден 6 ноември 2016 г. и за произвеждания национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Удостоверението за частични избори за кметове се издава, за да послужи само пред секционната избирателна комисия и е валидно за изборния ден 6 ноември. Удостоверението се прилага към избирателния списък за гласуване в частичните избори за кметове.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn