Медиациите биха спестили млн. евро на държавата ни

България би спестила 700 млн. евро, ако по гражданските и търговските спорове страните по съдебни дела първо направят опит да се споразумеят посредством медиация, сочи проучване на Европейския парламент. За целия Европейски съюз сумата е между 20 и 40 млрд. евро, това съобщава БНР.

За Европа медиациите са от няколкостотин до хиляди за държава.

Медиацията е способ за доброволно разрешаване на спорове, при който страните се подпомагат от трето, неутрално и безпристрастно лице – медиатор, за постигане на взаимно приемливо споразумение. Медиацията е един от способите за извънсъдебно разрешаване на спорове наред с арбитраж.

Българският Граждански процесуален кодекс отдавна предвижда възможността за доброволно разрешаване на спора, поставен пред съда. В първото заседание по делото съдията е длъжен да покани страните да се спогодят. Тук обаче става дума за помирение, което е един по-неформален способ за доброволно разрешаване на спорове.

През декември 2004 г. е приет Закон за медиацията. Според закона предмет на медиацията могат да бъдат граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с права на потребители, и други спорове между физически и/или юридически лица. Медиация може да се използва и по наказателни дела в случаите, когато Наказателно-процесуалният кодекс го допуска.

В България са създадени и работят множество центрове по медиация, включително центрове за търговска медиация към някои от бизнес асоциациите.

Медиацията е доказано ефективна при:

  • семейни спорове
  • спорове между наследници
  • спорове за недвижими имоти
  • трудови спорове
  • спорове в училищата
  • търговски спорове
  • договорни спорове
  • потребителски спорове
  • застрахователни спорове
  • спорове за интелектуална собственост и др.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn