Медиен интерес по едно дело, гледано в Районен съд-Панагюрище за изминалата година

През 2019 г. няма наказателно дело от общ характер с проявен медиен интерес, показват данните от Годишния отчет за дейността на съда през изминалата година. През 2019 г. е проявен медиен интерес по частно наказателно дело № 89/2019 г., образувано по искане на прокурора за отстраняване от длъжност на Кмета на Община Стрелча Стойно Чачов.

 През 2019 г. са регистрирани 6 заявления за достъп до обществена информация в Районен съд-Панагюрище, показват още данните от отчета.  Едно от заявленията представлява искане за предоставяне на информация за направени отводи на съдии по щатното разписание на РС – Панагюрище по съдебни дела, по които страна е заявителят. По това заявление е разрешен достъп до исканата информация в желания обем и форма. Останалите 5 заявления представляват искания за предоставяне на достъп до информация, касаеща заповедните производства и тяхното администриране, информация за образувани изпълнителни дела по заповедни производства при Държавния съдебен изпълнител и частни съдебни изпълнители, както и за постъпили жалби срещу съдебните изпълнители. По тези заявления е разрешен достъп до исканата информация, с която РС – Панагюрище разполага. Отказан е достъп до информация, за която РС – Панагюрище не води статистика и до такава, с която РС –Панагюрище не разполага, като в последния случай на заявителя е указано от кого следва да се изиска информацията.

Oborishte.bg

 

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn