Медицински комплекс „Уни Хоспитал“ представи визия за развитие на доболничната помощ в Панагюрище

Днес, 24 април 2019г., д-р Явор Дренски, изпълнителен директор на „Асарел Панагюрище Здраве“ АД и д-р Красимира Чачова-Ранчева, управител на МБАЛ „Уни Хоспитал“, представиха пред местни медии предложение за съвместна работа между ДКЦ 1, Медицинският център и МБАЛ„Уни Хоспитал“. ДКЦ 1 да се премести на територията на болницата, без да се променят собственост, структура и финансови параметри е визията на лечебното заведение. Основната полза за пациентите ще е бързото поставяне на точна диагноза и започване на правилното лечение. Ползата за Община Панагюрище е в отпадането на разходите за поддръжка на сградния фонд и на морално остарялото оборудване в ДКЦ 1.

„Често при преглед се налагат допълнителни изследвания – кръвни тестове и изследвания от областта на образната диагностика (рентгенови снимки, ехографии). За да си осигурят всички тези изследвания, пациентите неколкократно се налага да посетят не само лекаря, но и лабораториите, които предлагат тези услуги. Това прави диагностиката бавна и често несигурна за тях. Възможността да се изследват пробите на място и достъпът до съвременна рентгенологична апаратура повишават достоверността на резултатите. Всичко това го има в „Уни Хоспитал“, изтъкна основното предимство д-р Дренски. „В същото време, рентгенът, който се използва в ДКЦ 1 е морално и технически остарял, което води до по-голямо облъчване на пациентите. Това е особено неприемливо за малките деца“, акцентира д-р Дренски. Решението за съвместна работа между центровете ще повиши чувствително качеството на медицинските услуги в Панагюрище и региона, процесът на лечение на амбулаторните пациенти ще е в пъти по-опростен, а разходите им за консултативни прегледи, лечение, лабораторни изследвания и образна диагностика по никакъв начин няма да се увеличат. Те ще останат същите, както при досегашното съществуване на ДКЦ 1. Над 52% от пациентите, лекувани в медицински комплекс „Уни Хоспитал“ са извън региона – те изминават десетки и стотици километри, за да се възползват от възможностите които предлага болницата. С цел да се улесни достъпът на пациентите от Панагюрище ще бъде организиран безплатен транспорт, чийто маршрут ще обхване целия град.

В подкрепа на предложението, д-р Дренски изясни, че общопрактикуващите лекари ще имат непосредствен контакт с колегите специалисти, както и тези, които работят в лабораториите и образната диагностика, като ще могат да обсъждат трудни за диагностициране случаи. Той посочи, че ползите са не само за личните лекари, но и за специалистите, част от ДКЦ 1, които ще са на територията на болницата и едновременно ще запазят условията, при които работят в момента. Лекарите ще могат също да полагат грижи за квалификацията си, като се включват в лечебните процеси в отделенията на болницата и като гости или лектори в различни научни форуми и събития. Важно за практиката е наличието на бърза и достоверна лабораторна диагностика и на 24-часа работещо Спешно отделение.

„Има работа за всички“, акцентира д-р Чачова-Ранчева. „Откакто развиваме болницата, успешно посрещаме предизвикателствата в здравеопазването и като резултат имаме модерно лечебно заведение с добри медицински практики. Моята основна грижа е пациентът да бъде в центъра, за да получи не само доболнична помощ, но и пряка и лесна връзка до лабораториите, до високотехнологичната болнична помощ, която можем да окажем. Пациентът е в центъра на окръжност, а всички ние сме около него.”, допълни тя.

„С изпълнението на това предложение времето за поставяне на точна диагноза и съответното адекватно лечение за гражданите на Община Панагюрище и на тези от околните населени места, ще бъдат намалени до минимум. При наличието на модерно оборудвана, високо технологична болница с висококвалифицирани специалисти, ще отпадне нуждата тези болни хора да бъдат разкарвани до областните центрове, като Пазарджик, Пловдив или София за да получат медицинска помощ, отговаряща на утвърдените критерии за качество и навременност“, завърши д-р Дренски.

 

Ръководството на медицинския комплекс вече е представило предложението си пред кмета на Община Панагюрище и Общинския съвет. „Твърдо убеден съм в дългосрочните ползи от тази визия и сме готови за разговори с всеки, който има интерес, за да можем спокойно да се уверим взаимно в предимствата за всички страни от това нововъведение“, закри срещата д-р Дренски и обеща след празниците да продължи тази тема.

 

 

Oborishte.bg

 

 

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn