Международен ден за защита на озоновия слой

На 19 декември 1994 г. Общото събрание на ООН обявява 16 септември за Международен ден за опазване на озоновия слой – датата, на която през 1987 г. бе подписан Монреалският протокол за веществата, които нарушават озоновия слой.
На 16 септември 1987 г. в Монреал, Канада, политици от цял свят подписват Монреалския протокол за веществата, които разрушават озоновия слой, към подписаната две години преди това Виенска конвенция за защита на озоновия слой. Конвенцията обвързва страните с ангажимент да защитават човешкото здраве и околната среда от ефектите на озоновото намаляване и постановява участващите държави да си сътрудничат в изследванията, наблюденията и информационния обмен. Монреалският протокол идентифицира основните вещества, които нарушават озоновия слой, и поставя специфични ограничения на тяхното бъдещо производство.
Над 180 страни от света до момента са се присъединили към Монреалския протокол, който се смята за един от основните международни документи за опазване на околната среда.
България е страна по Монреалския протокол от 1991 г., а през 1989 г. ратифицира Виенската конвенция за защита на озоновия слой и горепосочения протокол.
90% процента от атмосферния озон се намират в стратосферата (между 10 и 50 km) и е от голямо значение за всички живи същества на Земята, защото действа като защитен слой срещу опасните ултравиолетови лъчи на Слънцето с дължина на вълната под 270 nm.
Изследванията показват, че озоновият слой е много уязвим от химическите съединения (т.н. озон-разрушаващи вещества) следствие от човешката дейност, като например хлорфлуорвъглеводороди и др.
Понижаването на температурата в стратосферата, вследствие на изтъняването на озоновия слой, забавя процеса на възстановяването му. Емисиите парникови газове от човешката дейност също забавят възстановяването на озона и влияят глобално върху климата на планетата.
Има индикации, че вследствие на Монреалския протокол се очаква възстановяването на озоновия слой.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn