Международен ден на метрологията

20 май е Международният ден на метрологията, който отбелязва годишнината от подписването на Конвенцията за метъра през 1875 г. Конвенцията осигурява основа за кохерентна измервателна система в световен мащаб, която подпомага научните изследвания и иновациите, промишленото производство и международната търговия, както и подобряването на качеството на живот и защитата на глобалната околна среда.

Международният ден на метрологията признава и отбелязва приноса на всички хора, които работят в областта на метрологията в името на всички.

Мотото на тазгодишния Международен ден на метрологията е „Постоянно развитие на Международната система на единиците (SI)”. Избрано е, тъй като през ноември 2018 г. се очаква Генералната конференция по мерки и теглилки да приеме една от най-големите промени на Международната система на единиците (SI) от самото й въвеждане. Предложените промени се базират на резултатите от изследванията на нови методи за измерване, които използват квантови явления като основа за фундаменталните еталони. Системата SI ще се основава на набор от определения, всяко от които е свързано със законите на физиката и имащо предимството да обхваща по-нататъшния прогрес на науката за измерванията и технологиите за удовлетворяване на нуждите на потребителите за голям бъдещ период.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn