Международен ден на толерантността

Светът днес отбелязва Международния ден на толерантността. Той води началото си от 1996 г., когато Общото събрание на ООН решава да утвърди тази дата след приетата от ЮНЕСКО Декларация за принципите на толерантността. Тогава се поставя началото на кампания за разпространение на равенството, подобряването на условията на живот и отричането на дискриминацията.

Първият член на декларацията дава и определението за толерантност – уважениеприемане и оценяване на богатото многообразие на културите на нашия свят, на нашите форми на изразяване и начини на човешкото битие. Съставна част от нея са знанията, откритостта, общуването и свободата на мисълта, съвестта и убежденията. Това е хармонията в многообразието, не е само морален дълг, но и политическа и правна потребност. В повечето случаи се има предвид толерантност към хора от друга култураетнос и религия. Но също така и толерантност между мъже и женимежду млади и по-възрастнимежду богати и бедникъм хора с различна сексуална ориентация, а също и към хора, страдащи от различни болести. Някои от основните принципи на толерантността са разбиранеуважениеотговорносттактичностсвобода и т.н.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn