Международна научна конференция „Проф. Марин Дринов – учен, общественик, държавник” започва днес в Панагюрище

На 19 и 20 октомври, в Панагюрище, родното място на проф. Марин Стоянов Дринов, ще се проведе Международна научна конференция на тема „Проф. Марин Дринов – учен, общественик, държавник”, посветена на 180-та годишнина от рождението на големия български учен, виден общественик и държавник.

Организатори на научния форум са Община Панагюрище, Исторически музей–Панагюрище, Българската академия на науките, Харковския национален университет „В. Н. Каразин“, Института за исторически изследвания при БАН.

По време на конференцията ще бъдат представени 21 доклада и научни съобщения от учени и изследователи от различни научни институции и университети в България и Украйна и от наследници на панагюрския род Дринови.

 

                                    П Р О Г Р А М А

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„ПРОФ. МАРИН СТОЯНОВ ДРИНОВ – УЧЕН, ОБЩЕСТВЕНИК, ДЪРЖАВНИК”

19 октомври 2018 г.(петък)

11.30 – 13.00 – Посрещане и регистрация на участниците в конференцията, Исторически музей – Панагюрище, ул. „Райна Княгиня” № 28

13.00– 13.30 – Откриване на конференцията и приветствия

Пленарно заседание:

13.30 – 13.45 – Проф. д.и.н. Михаил Станчев – Марин Дринов за произхода на рода Каразини

13.45 – 14.00 – Доц. д-р Пламен Божинов – Образът на Марин Дринов в ранното творчество на Петър Динеков

14.00– 14.15 – Д-р Владимир Сафронов-Дринов – Марин Дринов – Семейная летопись к 180-летию со дня рождения

14.15 – 14.30 – Проф. Марин Игнатов – Поглед върху семейната среда и ранните години на Марин Дринов в Панагюрище

 

ЗАСЕДАНИЯ ПО СЕКЦИИ

Първа секция: зала – Исторически музей

Председател: Доц. к.и.н. Сергей Страшнюк
Секретар: Ирина Конова

14.30 – 14.45 – Доц. к.и.н. Сергей Страшнюк – От харковското обкръжение на Марин Дринов: професор Николай (Микола) Сумцов

14.45 – 15.00 – Проф. д.и.н. Димитър Саздов – Борбата за славянско единство в края на XIX и началото на XX век

15.00 – 15.15 – Ани Златева – Славянският принос за българската просвета и подготовката на Априлското въстание 1876 г.

15.15 – 15.30 – Д-р Ваня Рачева – Българо-сръбската граница според записка на Марин Дринов от 20 декември 1877 г.

15.30 – 15.45 – Дискусия

15.45 – 16.15 – кафе пауза

16.15 – 16.30 – Докторант Атанас Панчев – Приносът на проф. Марин Дринов за избора на гр. София за столица на България

16.30 – 16.45 – Мария Деянова – „Привременният устав за народните училища“ на проф. Марин Дринов и развитието на карловските училища в периода 1878-1936 г.

16.45 – 17.00 – Д-р Мариана Праматарова – Марин Дринов – родолюбец и просветител

17.00 – 17.15 – Владимир Саленков – За дейността на Харковското градско дружество за българска култура „Марин Дринов” през 1992- 2018 г.

17.15– 17.30 – Ирина Ботева – Комитетът „Бележити панагюрци и панагюрско“: „Паметникът на Марин Дринов – първа и повелителна задача“

17.30 – 17.45 – Дискусия

 

Втора секция: зала изложби – Исторически музей

Председател: Доц. д-р Пламен Божинов
Секретар: Светла Узунова

14.30 – 14.45 – Доц. д-р Атанас Шопов – За Марин Дринов и Васил Чолаков – символи на духа

14.45 – 15.00 – Проф. д.и.н. Сергей Посохов – М. С. Дринов и Харковският университет: историографски бележки

15.00 – 15.15 – Проф. д.ф.н. Желязко Стоянов, д-р Анета Донева – Библиографско-историографски поглед върху делото на проф. Марин Дринов

15.15 – 15.30 – Доц. д-р Теодоричка Готовска-Хенце – Марин Дринов и контактите му със старочехите /60-70 години на 19 в./

15.30 – 15.45 – Дискусия

15.45 – 16.15 – кафе пауза

16.15 – 16.30 – Доц. д-р Милен Куманов – Духовното завръщане на проф. Марин Дринов в България

16.30 – 16.45 – Д-р Иван Иванов – Към въпроса за придобиването на Никифоровия препис на Паисиевата история от проф. Марин Дринов в Пирдоп

16.45 – 17.00 – Докторант Десислава Костадинова – Проф. Марин Дринов и помощните исторически дисциплини

17.00–17.15 – Д-р Надежда Николова – Интернационална лексика в произведенията на Марин Дринов

17.15 – 17.45 – Дискусия

 

20 октомври 2018 г.(събота), 9.00 ч.

Зала в Исторически музей

Председател: доц. д-р Атанас Шопов
Секретар: Ирина Ботева

Обща дискусия

Закриване на конференцията

Посещение на музейните обекти в Панагюрище

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn