Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни активно работи по превенция и противодействие на детското асоциално поведение

За ранна превенция на малолетни и непълнолетни Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/  през 2017 година провежда съвместни дейности с училищата, като са обхванати общо 516 деца, от тях проблеми с адаптацията в училище имат общо 9 деца, 6 малолетни и 3 непълнолетни, става ясно от отчета за дейността на МКБППМН. С отчета е запознат панагюрският Общински съвет, предстои и докладването му в зала от секретаря на Комисията Мария Калпакова.

Темата продължава на страниците в новия брой на вестник „ОБОРИЩЕ“.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn