Местният парламент гласува средства за изграждането на съвременна компютърна мрежа в сградата на Община Панагюрище

На заседанието си на 30-ти ноември, Общински съвет- Панагюрище взе решение, с което одобри промяната от текущия в капиталовия бюджет на функция „Общи държавни служби”, дейност 122 „Общинска администрация“ със сумата от 36 000 лева , без да изменя общата рамка на сборния бюджет на общината за 2020г. Средствата ще бъдат използвани за „Изграждане на компютърна мрежа чрез доставка на активно и пасивно комуникационно оборудване“.

Във връзка с изпълнението на проект „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпна среда в сградата на община Панагюрище“, финансиран от ОП“Региони в растеж“ възниква необходимост от изграждането на компютърна мрежа за осигуряване на мрежова инфраструктура на работните места. Изграждането на съвременна компютърна мрежа гарантира сигурност и съхранение на информацията и възможност за въвеждане на нови технологични модели за обмен, обработка и контрол на информацията. Изградената локална компютърна мрежа ще бъде с по-високо технологично оборудване, което ще осигури високи характеристики и сигурност при работа в мрежова среда. Съгласно указание на Дирекция „Държавно съкровище“ /ДДС/ №20 от 14.12.2004г. на Министерството на финансите изграждането на компютърна мрежа се третира като придобиване на дълготраен материален актив. В тази връзка се налага да бъде допълнена капиталовата програма на община Панагюрище, неразделна част от бюджета на община Панагюрище с нов актив „Изграждане на компютърна мрежа чрез доставка на активно и пасивно комуникационно оборудване“ с прогнозна стойност в размер на 36 000 лева.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn