Местният парламент днес ще заседава по дневен ред от три точки

Извънредно заседание ще проведе Общински съвет-Панагюрище  днес от 17 часа. Дневният ред включва три точки. Първата е свързана е с упълномощаване на Кмета на Община Панагюрище Никола Белишки да присъства на Общото  събрание на съдружниците на „Многопрофилна болница за активно лечение-Уни Хоспитал“ ООД и да гласува от името на Община Панагюрище. Точка втора е избор на ликвидатор на „Астра –Пан“ ЕООД, дружеството е в ликвидация от години, а негов правоприемник е телевизионно студио „Оборище прим“. Третото решение, което ще трябва да гласуват общинските съветници се касае за актуализация на бюджета и отпускане на временна финансова помощ на общинско търговско дружество „Оборище“ ЕООД.

Заседанието на Общински съвет ще бъде излъчвано на живо от телевизионно студио „Оборище прим“.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn