Местният парламент не прие предложението за удостяване на инж. Лука Гарчев със званието „Почетен гражданин на община Панагюрище“

На състоялото се на 27 юли, редовно заседание на Общински съвет – Панагюрище бе гласувано предложението на Ротари клуб – Панагюрище, подкрепено от местни фирми и организации, да бъде удостоен със звание „Почетен гражданин на Община Панагюрище“ инж. Лука Гарчев. Това беше първата точка от дневния ред на сесията на местния парламент.

Според чл. 47, ал.1 от общинската Наредба за символите, почетните звания и отличия, за да бъде прието подобно предложение е необходимо квалифицирано мнозинство от 2/3 от общинските съветници, които да го подкрепят, припомни председателят на ОбС – Панагюрище Христо Калоянов преди гласуването в зала.

След това, местните парламентаристи приеха с 19 гласа „за“ и 1 „въздържал се“ предложението на разширената 16-членна комисия, разгледала номинацията, гласуването по тази първа точка от дневния ред на заседанието на бъде тайно. Това се позволява в чл.27, ал.3 от ЗМСМА.

За целта беше излъчена комисия в състав – Делчо Радулов (ГЕРБ), Иван Лалов (БСП) и Пепа Филина (СДС).

Всеки от присъстващите на заседанието 20 общински съветници получи плик и бюлетина, чрез които да изрази своя вот.

Преброяването на гласовете от комисията показа, че в подкрепа на предложението инж. Лука Гарчев да бъде удостоен със звание „Почетен гражданин на Община Панагюрище“ са гласували 8 общински съветници. Против предложението имаше 6 гласа, 6 бяха и общинските съветници гласували с въздържал се“.

Тъй като общият брой на подкрепилите предложението общински съветници не достигна необходимото квалифицирано мнозинство от 2/3 от гласовете, от присъстващи 20 общински съветници, 13 трябваше да са „за“ , то не бе прието.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn