Местният парламент отложи решение, касаещо обезщетяване на собственици на земеделска земя

На последното си заседание, провело се на 28 юли, местният парламент не успя да вземе решение само по една от точките, свързани с разпореждане с общинско имущество. Тя касаеше предоставяне на имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл.19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за обезщетяване на собственици с възстановено право на собственост. Имотът е с площ 26.563 дка и се намира в местността Граждане по кадастралната карта на гр. Панагюрище. Общинският съветник от БСП Станимир Велчев изрази съмнение около предоставените в повече 3 декара общинска земя. Според Петър Петров, главен експерт „Земи, води и гори“ в Общинска администрация-Панагюрище, законът позволява в такива случаи да се варира с предоставяне на имоти от минус до плюс 3 декара на собствениците. С 9 гласа „за”, 2 „против” и 3 „въздържал се”, при необходимост от ½ от гласовете на присъстващите общински съветници, не се стигна до решение и казусът с предоставянето на въпросните имоти бе отложен за следващо заседание на местния парламент.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn