Местният парламент предостави безвъзмездно помещение за офис на Агенцията по геодезия, картография и кадастър в Панагюрище

Със свое решение на сесията в четвъртък, 29 септември, местният парламент предостави безвъзмездно помещение за офис на Агенцията по геодезия, картография и кадастър в Панагюрище за срок от 5 години. Преустройството и ремонта ще бъдат за сметка на ползвателя. Помещението е с площ 24 кв.м. и се намира на II -рия етаж в административната част на сградата на Градски универсален магазин – гр. Панагюрище.
Агенция по геодезия, картография и кадастър – гр. София в качеството си на структура на бюджетна издръжка, финансирана от държавния бюджет съгласно чл. 82 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г., не следва да заплаща наем при предоставяне на общински имот. Чл. 12, ал.3 от Закона за общинската собственост дава право да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури имоти – общинска собственост.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn