Местният парламент прие Отчета за изпълнението на Бюджета на Община Панагюрище за 2021 година

На редовното си заседание, провело се на 28 септември, местните парламентаристи приеха с пълно единодушие Отчета за касово изпълнение на бюджета, Отчета на сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Община Панагюрище за 2021 година. Преди да бъдат гласувани документите в зала, отчетът в цифри представи директорът на финансовата дирекция в общината Цветана Якова. По първоначален план бюджетът на Община Панагюрище за 2021 година бе в размер на 28 010 144 лв. По-късно бе актуализиран по нормативен път, предвиден в Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година и Закона за публичните финанси на 33 645 829 лв. Текущото изпълнение към 31.12.2021 година е в размер на 23 170 244 лв.

Припомняме, че на 15 септември 2022 г. се проведе публично обсъждане на Отчета за изпълнението на Бюджета на Община Панагюрище за 2021 година. На срещата присъстваха председателят на Общински съвет – Панагюрище Христо Калоянов, кметът на община Панагюрище Никола Белишки, заместник-кметът „Хуманитарни дейности“ Галина Матанова, общински съветници, началник отдел „Финансово-счетоводна дейност и бюджет“ в община Панагюрище Цветана Якова, служители на общинска администрация. Нямаше граждани, проявили интерес към обсъждането.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn