Местният парламент прие Правилник за устройството и дейността на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Панагюрище

Правилник за устройството и дейността на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Панагюрище прие на заседанието си в сряда, 21 декември Общински съвет-  Панагюрище.Нормативният акт е разработен от ресор „Хуманитарни дейности“ във връзка със Закона за предучилищно и училищно образование, който влезе в сила от 1 август 2016 година.Преди да бъде гласуван в зала, заместник кметът Галина Матанова акцентира върху най-важните моменти от правилника , а именно – разширяване на възрастовата граница на децата и учениците , които ще ползват тази образователна услуга, от 6 до 19 години. Учителските длъжности в центъра ще могат да бъдат заемани от лица с висше образование, непритежаващи квалификация учител , нещо което не е възможно в образователните институции. Възможност за различни видове дейности  масови, групови, индивидуални , а групите за обучение ще бъдат постоянно действащи и временно действащи предвид ваканциите на учениците . Включено е обучение и на деца от предучилищна възраст. Правилникът предвижда някои от дейностите в  Центъра за подкрепа за личностно развитие – Панагюрище да бъдат платени, като таксите ще бъдат определяни от Общински съвет на база Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Панагюрище .

Заместник кметът Матанова подчерта, че с прилагането на Правилника се цели предоставяне на обща подкрепа за личностно развитие на децата и учениците чрез организиране на дейности за развитие на индивидуалните им способности и дарования в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, придобиване на умения за лидерство, кариерно ориентиране и консултиране.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn