Местният парламент трябва да вземе решение във връзка с язовир „Луда Яна“

Във връзка с изграждането на язовир „Луда Яна“ в Общинска администрация-Панагюрище е постъпило писмо от заместник-министъра на регионално развитие и благоустройството. То касае искане за окончателно одобряване  на проектното трасе и изготвянето на парцеларен план на тръбопроводи от Пречиствателната станция за питейни води до резервоар ниска зона в землището на град Панагюрище.

Предстои Общински съвет да одобри проекта за подробен устройствен план. Засегнатите поземлени имоти са територия за транспорт, горска територия и земеделски територии в землището на град Панагюрище. Решението може да бъде обжалвано в едномесечен срок от обнародването му в Държавен вестник чрез Общинска администрация-Панагюрище пред Административен съд-Пазарджик.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn