Местният парламент ще решава за маломерните паралелки в училищата на община Панагюрище за учебната 2016/2017 година

Утвърждаване и дофинансиране на маломерни паралелки в училищата на община Панагюрище за учебната 2016/2017 година е едно от решенията, което трябва да вземат общинските съветници на заседанието си в четвъртък, 28 юли. Общият брой на маломерните паралелки за новата учебна година е 14, става ясно от предложението внесено в общински съвет от заместник кметът Галина Матанова. От тях 4 са в Панагюрище –  една в ОУ „20 април“, IV клас с 13 ученика,  две в ОУ „Проф. Марин Дринов“, VII клас със 17 ученика и VIII клас с 15 ученика, и една в СОУ „Нешо Бончев“, XII клас с 13 ученика. Две ще бъдат маломерните паралелки в ОУ „Отец Паисий“- село Попинци и 8 в ОУ „Свещ. Недельо Иванов“- село Поибрене.
Дофинансирането на паралелките ще е в размер на 21% от единния разходен стандарт за 2016 година  /1 577лв./, или 331 лева за един ученик.
Средствата в размер на 8 414 лв., за финансиране на маломерните паралелки за периода 15.09.-31.12.2016 г., са осигурени в бюджета за 2016 година, а средствата в размер на 14 425 лв., за финансиране на маломерните паралелки за периода 01.01.-30.06.2017 г., да бъдат осигурени в бюджета за 2017 година по функция „Образование” като дофинансиране на дейност „Общообразователни училища”. Средствата ще бъдат превеждани след доказана необходимост от страна на образователните институции.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn