МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” организира обществено обсъждане по проект

Днес, 19 април ,  от 11.00 ч.,  в камерната зала на Театър Дом – паметник в гр. Панагюрище ще се проведе Обществено обсъждане на Стратегията за местно развитие на Местната инициативна група „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” по проект финансиран по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Основната цел при изпълнението на проекта е разработването на Стратегия за Водено от общностите местно развитие, отнасяща се за територията на трите общини – Панагюрище, Стрелча и Лесичово. При разработването на стратегията е нужно активното участие на населението на територията, чрез провеждане на обществено обсъждане, където ще бъдат разгледани визията, целите, приоритетите, специфичните цели и бюджет по мерките на подготвяната стратегия.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn