МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ подписа договор за изпълнение на проект „Бъди солидарен – промени света“ по програма Еразъм+

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ подписа третия си договор за изпълнение на проект, финансиран по програма Еразъм+. Проектът се казва „Бъди солидарен – промени света“ и е насочен към преодоляване на последиците от социалното изключване на младежи, живеещи в селски и изолирани райони. Основната му цел е „Насърчаване социално- отговорното поведение сред младежите като инструмент за преодоляване на маргинализацията и социалното изключване на младежи от селските райони“. В проекта ще вземат участие младежи от 6 страни – България, Румъния, Полша, Хърватия, Италия и Испания, като ще бъдат включени дейности за пречупване на стереотипите, преодоляване на границите, междукултурен обмен, разширяване на хоризонтите чрез методите на неформалното образование, така че най-бързо и лесно да се достигне до младите хора, включени в проекта. Предвижда се изготвянето на специална информационна брошура, чиито автори ще бъдат участниците в обмена, с информация за проблемите на младите хора, заплашени от социално изключване и техните предложения за тяхното включване в обществения живот, чрез която да се постигне устойчивост и по-ефективна реализация на
проектното предложение.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn