МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ посрещна младежи от пет държави и успешно финализира проект

Успешно приключи четвъртият проект на Местната иницитивна група /МИГ/ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ в подкрепа на политиката на сдружението за насърчаване на младежките дейностите, съобщават от МИГ. Проектът „Предприемачество в селските райони – за младите от селските райони“ е финансиран по програма „Еразъм+“. Неговата основна цел е насърчаване на младежкото предприемачество в селските райони за преодоляване на социалното изключване.

В периода  6-ти до 10-ти октомври МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ бе домакин на 32 младежи от България, Хърватия, Румъния, Италия и Португалия. В програмата на проекта бяха включени различни дейности като уъркшопове на тема предприемачество, срещи с успешни предприемачи в селски райони, дискусии и дебати, ролеви игри. Чрез методите на неформалното образование, младежите придобиха различни знания и умения в областта на предприемаческата инициатива и бизнеса, като подобряване чувството за инициативност и предприемачество у младите хора; на езиковите умения чрез ‘language by doing; подобряване на практическите умения на участниците – планиране и организиране и на уменията им за решаване на проблемите.

За успешното финализиране на проекта Местната инициативна група изказа благодарности на своите партньори в реализирането на проекта.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn