МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” с молба към Общината

Местната инициативна група /МИГ/ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” е входирала искане в Общински съвет –Панагюрище за предоставяне на помещенията на бившия Бизнес център, намиращи се в сградата на Театър-дом паметник, за ползване като офис. Това се налага тъй като за периода 2014-2020 година ще бъде необходимо увеличаване на броя на хората, работещи в Местната инициативна група.

За новия програмен период, изискванията са всяка Местна инициативна група,  да разполага с подходящ офис, който да има осигурен достъп за хората с увреждания, да разполага с архивно помещение, както и със самостоятелно помещение за провеждане на заседания на Комисията за избор на проекти на МИГ, обяснява в писмото Лучко Македонски- изпълнителен директор на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”
С цел по-нататъшната успешна работа на организацията ни, която е изцяло в полза на община Панагюрище, на бизнеса и хората живеещи в нея, както и на останалите съставни на МИГ общини, се надяваме да направите необходимото за разрешаването на този основен проблем на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”, се казва още в писмото.
Искането на Местната инициативна група ще бъде разгледано от постоянните комисии към Общински съвет –Панагюрище „Бюджет и икономика на общината“ и „Териториално и селищно устройство“.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn