Милка Пискова, учител от СУ „Нешо Бончев”, с почетно отличие „Неофит Рилски” на МОН

Учителят по български език и литература в СУ „Нешо Бончев” Милка Пискова е сред удостоените за тази учебна година с почетното отличие „Неофит Рилски”.

На 25 май 2021 г. в Регионален исторически музей – Пазарджик се състоя официалното връчване на почетните грамоти „Неофит Рилски“ на министерството на образованието и науката.

Престижната награда се връчва ежегодно от 1996 г. насам по повод 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, който е общобългарски празник, но най-близък и скъп за нашите учители.

Девет изявени учители и директори на училища от област Пазарджик получиха високото отличие лично от госпожа Валентина Кайтазова – началник на РУО – Пазарджик, като отговаряха на следните предварително поставени условия:

 • осъществяване на качествен образователен процес при обучение от разстояние в условията на извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19;
 • постигнати високи резултати от ученици на национални и международни конкурси, състезания, олимпиади и др.
 • целенасочена работа за ефективно прилагане на целодневната организация на учебния ден за личностно развитие и усвояване на компетентности за успешна личностна реализация;
 • постижения в съответната професионална област или в методиката на преподаване, използване на съвременни интерактивни методи на преподаване и обучение, прилагане на компетентностен подход и иновации;
 • участие в квалификационната дейност на образователната институция – споделен опит в училищни и междуучилищни квалификации;
 • изградени партньорства с други училища, ефективно взаимодействие и сътрудничество с родители, с обществените съвети, с училищно настоятелство, със социални партньори и с неправителствени организации;
 • последователна и целенасочена работа по обхвата на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование, включително и в дейностите по изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Учители, директори и експерти подкрепиха наградените си колеги и преживяха огромното им вълнение по време на церемонията.


С високото отличие бяха предложени и наградени 
от РУО – Пазарджик педагогическите специалисти:

 1. Илия Михайлов, учител по история и цивилизации в СУ „Георги Брегов“, гр. Пазарджик;
 2. Сашка Янкова – Гевечанова, учител по география и иконимика в ОУ „Проф. Иван Батаклиев“, гр. Пазарджик;
 3. Милка Пискова, учител по български език и литература в СУ „Нешо Бончев“, гр. Панагюрище;
 4. Лидия Сиракова, учител по информатика и ИТ в ПМГ „Константин Величков“, гр. Пазарджик;
 5. Димка Джиева, начален учител в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Велинград;
 6. Наталия Александрова, директор на СУ „Георги Бенковски“, гр. Пазарджик

 Педагогически специалисти предложени от Синдикат на българските учители

 Цветелина Арапова – Чавдарова, учител по философия и педагогически съветник в ПГ „Иван Сергеевич Аксаков“, гр. Пазарджик

 Педагогически специалисти предложени от Независим учителски синдикат 

 1. Снежанка Похлупкова, ЗДУД в ПГИТ „Алеко Константинов“, гр. Велинград
 2. Ангел Гивечев, директор на ОУ „Христо Ботев“, с. Дорково, общ. Ракитово

 

Всички наградени са голямото българско семейство от духовно извисени хора, на които родителите и децата дължат много.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn