Минералната вода от „Топлата чешма” в Стрелча е опасна за пиене

След извършен радиологичен контрол през месец декември 2016 г. в Национален център по радиобиология и радиационна защита – гр. София, е установено, че по радиологичните показатели естествен уран, обща бета активност и обща алфа активност водата от извор „Топлата чешма” (Карапенчевата) надвишава нормативно установените стойности и не съответства на изискванията по Приложение 1 към чл. 10, ал. 2, т. 1 от Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води. В Община Стрелча е получено предписание от РЗИ – Пазарджик, за уведомяване на населението водата да не се ползва за питейни нужди.

Общинската администрация е предприела незабавно мерки за информиране на населението като многократно са били поставени предупредителни табели, които са унищожени от недобросъвестни граждани. Резултатите от извършения контрол са съответно за обща бета активност – 3.56 Bq/l, обща алфа активност – 3.56 Bq/l и естествен уран – 0.121 mg/l при максимално допустими стойности съответно 0.1 Bq/l, 1 Bq/l и 0.03 mg/l. Сравняването на получените от анализа стойности с максимално допустимите показва, че при общата алфа активност превишението е 36 пъти, при общата бета активност – 3.6 пъти и при урана – 4 пъти.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn