Министерството на здравеопазването обяви старта на XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”

Министерството на здравеопазването обяви началото на петнадесетото издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“. Конкурсът цели да популяризира здравословния начин на живот сред младите хора, поставяйки акцент върху превенцията на поведенческите и рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

Инициативата е на Министерството на здравеопазването в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на околната среда и водите, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата, Държавната агенция за закрила на детето, Регионалния офис на Световната здравна организация в България и Българския младежки Червен кръст.

 Конкурсът стартира на 20 март и ще продължи до 5 ноември т. г.

 Право на участие имат паралелки или випуски от ученици от 1 до 12 клас от цялата страна, разпределени в три възрастови категории: 1 – 4 клас; 5 – 7 клас и 8 – 12 клас. В проектите могат да участват учители на една или повече паралелки, независимо дали са от един и същи випуск.

Конкурсът ще протече в две фази:

 

Първа фаза: от 20 март до 28 април участниците трябва да подготвят и изпратят в Министерството на здравеопазването своите проекти в областта на превенцията на хроничните незаразни болести.

 

 Втора фаза: от 5 май до 30 октомври участниците изпълняват и отчитат дейности, разписани в проектите.

 

 Експертна комисия, съставена от представители на Министерството на здравеопазването и на институциите и организации – партньори на МЗ, ще извърши класирането на участниците до 5 ноември 2023 г. Резултатите ще бъдат публикувани на интернет страниците на организатора и партньорите на инициативата. Официалното награждаване на победителите ще се проведе през м. декември 2023 г.

 Всяка от институциите (партньори в инициативата) номинира и осигурява предметни награди на 12-те най-добри проекта: 9 проекта, класирани за първо, второ и трето място (по 3 във всяка възрастова категория: 1 – 4 клас, 5 – 7 клас и 8 – 12 клас) и 3 проекта, класирани за поощрителни награди – по една награда за всяка възрастова категория.

Министерството на здравеопазването, Регионалният офис на СЗО в България и Българският младежки Червен кръст осигуряват по една предметна награда в категория „Специални постижения в областта на опазването на общественото здраве“.

Пълна информация за регламента на конкурса – условия за кандидатстване, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите, може да намерите в прикачените файлове.

 Както всяка година, така и през 2023 г., регионалните здравни инспекции, регионалните инспекторати по образование и регионалните инспекции по околна среда и води са в готовност да окажат съдействие на участниците.


Регламент на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“


Формуляр за кандидатстване „I фаза“


Формуляр за отчитане „II фаза“

 

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn