Министър Кунева утвърди стандарта за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование

Министърът на образованието и науката Меглена Кунева утвърди държавния образователен стандарт за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование. Предстои обнародване на стандарта в „Държавен вестник“.
Този стандарт се изготвя за първи път и е насочен към включване на младите хора в демократични практики, като участие в ученическото самоуправление, доброволчески дейности, участие в училищни медии и кампании, подкрепящи здравето, толерантността, социалната чувствителност, правата на човека, опазването на околната среда и др.
Стандартът регламентира още обучения на връстници от връстници, форми на посредничество, решаване на конфликти, превенция на агресията, практиката на ученици-наставници за превенция на конфликти, мерки срещу отпадане от училище и др.
Учениците ще учат финансова грамотност, кариерно ориентиране, антикорупция и правила за поведение при терористична заплаха.
Всяка детска градина и училище ще приема свои програми по този стандарт. Различните теми могат да се преподават в часа на класа, както и в разширената или факултативна подготовка.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn