МКБППМН организира конкурс „Буден клас“ под мотото „Бъди отговорен – бъди в час“

През учебната 2022/2023 година Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Панагюрище /МКБППМН/ ще проведе конкурс „Буден клас”, под мотото „Бъди отговорен – бъди в час“.

Екипът на МКБППМН цели с инициативата „Буден клас” да въздигне любовта към родното училище, повишаване активността на учениците и мотивацията за учене, огласяване на нови инициативи и идеи, обогатяване на училищните традиции.

Технологиите промениха начина на живот и общуване. За да не отслабва връзката между тях, децата се нуждаят от примери за доброта. Поради това стремежът на екипа на МКБППМН е да популяризира добри практики, в които децата на дело показват как добрините променят хората и света около нас.

От децата и техните учители очакваме да ни покажат как общуват помежду си без агресия и как могат да бъдат добри хора.

 • Вършат ви се добрини?

 • Вие сте добротворци?

 • Имате добра кауза?

 • Проявявате гъвкавост, диалогичност, новаторство, творчество.

 • Споделете с нас Вашите добри дела в рамките на кратко видео /до 3 минути/ или разкажете за тях писмено, придружено със снимков материал.

Мотивираните предложения трябва да съдържат следната информация:

 • име на училище;

 • клас;

 • име на класен ръководител, телефон и имейл за контакт;

 • брой на учениците в класа;

 • общ брой допуснати извинени/неизвинени отсъствия;

 • информацията за взаимоотношенията в класа;

 • трудности, с които класът се е преборил, чрез сътрудничество и задружност;

 • данни за доброволчески, благотворителни или други инициативи, които класът е реализирал;

 • спечелени колективни награди от конкурси и състезания и други.

В конкурса могат да участват учениците от 1 до 12 клас от всички училища на територията на община Панагюрище. Всеки клас може да участва със своята инициатива в съответната възрастова група – начален етап, прогимназиален етап и гимназиален етап.

Победителите за всеки от етапите и за всяка възрастова група, ще получат грамота, плакет и предметни награди. Конкурсът ще се проведе в три етапа:

 • Буден клас“ – първи етап 15 септември – 15 декември 2022 година, в начален етап, прогимназиален етап, гимназиален етап.

 • Буден клас“ – втори етап 01 януари – 31 март 2023 година, в начален начален етап, прогимназиален етап, гимназиален етап.

 • Буден клас“ – трети етап 01 април – 30 юни 2023 година, в начален начален етап, прогимназиален етап, гимназиален етап.

 • БУДЕН КЛАС НА ГОДИНАТА“ от всички подадени инициативи през трите етапа.

В края на учебната година МКБППМН към Община Панагюрище ще излъчи „Буден клас на годината“ и ще връчи голямата награда на конкурса – еднодневна екскурзия.

Контакти и въпроси:

Мария Джамбазова
Секретар на МКБППМН към Община Панагюрище
e-mail: mkbppmn_pan@abv.bg
тел. 0885 280 470

 

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn