Младежи от Панагюрище дискутираха българския правоговор и правопис с проф. Владко Мурдаров

Дискусионно студио „За българския език…” с проф. Владко Мурдаров и представители на младежките неправителствени организации от Община Панагюрище се проведе на 28 октомври в камерната зала на театъра. Говориха си за уникалността на българския език, чуждиците, които навлизат в него, най-масовите грешки, които допускаме при писане и говорене, за неграмотността и разбирането на текстовете.
Първото, на което се спря професорът бе правилният начин на обръщение, а именно „уважаеми госпожи и господа”, а не използваното най-често „уважаеми дами и господа”, използването на обръщението госпожица.

В нашия роден език ние плуваме в море от много грешки, които се допускат. Разбира се, ние говорим за това по какъв начин съществува българската реч. По-възрастните хора казват: „този български език , който така обеднява…“. Това не е вярно, напротив, ние непрекъснато увеличаваме неговия речников запас, а речта на отделните хора, че тя обеднява, това е вече отделен въпрос. Трябва да правим разграничение между език и реч. Всъщност, грижата ни е най-вече за българската реч, по какъв начин ще звучи тя при отделния човек”, подчерта професор Мурдаров.
Дискутирано бе правилото за употребата на пълен и непълен член при съществителните от мъжки род, проблемът с така наречените бройни форми и особеностите при тяхната употребата, грешките допускани в публичната реч, дублетните форми, диалектите, неспазването на пунктуационните правила при писането на SMS-си и имейли.

publika
 Проф. Владко Мурдаров, д.ф.н., е роден на 16 април 1948 г. в София. Завършил е Гимназията с изучаване на немски език в София. През 1971 г. завършва Софийския университет, специалност българска филология и втора специалност немска филология. През 1975 г. получава степента доктор по философия на Виенския университет. Ръководител е на Секцията за съвременен български език в Института за български език към БАН. Той е един от авторите на новия официален правописен речник на българския език. Проф. Мурдаров се е доказал както в България, така и в чужбина като учен, преподавател, автор на книги и сборници, лектор, преводач и ревностен защитник на българския език. Печелил е много грамоти и отличия за своите научни постижения и заслуги за развитието на родния ни език. Освен научната си работа, той води лекции на студенти в Софийския университет и НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn