Младежи от пет държави участваха в проекта „Стоп на изолацията“ на МИГ„Панагюрище, Стрелча, Лесичово” по програма Еразъм+

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” изпълни проект 2018-3-BG01-KA105-061016 „Стоп на изолацията“, реализиран с финансовата подкрепа на програма Еразъм+. Проектът е насочен към преодоляване на негативната тенденция за изключване от обществения и социален живот младите хора, живеещи в малки населени места или селски райони и е част от политиката за развитие на младите хора в селските райони на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“. Проектът бе реализиран под формата на младежки обмен в периода 26.05.2019 до 31.05.2019 в град Панагюрище, в който взеха участие младежи до 30 години от 5 държави – България, Румъния, Португалия, Италия и Хърватия.

Програмата на обмена бе конструирана в три панела:
– Панел 1 „Изолираността на младите хора от селските райони“, където младите хора, чрез работа по групи и дискусии, откроиха кои са основните предизвикателства пред които са изправени младежите от селските райони.
– Панел 2 „Преодоляване на стереотипите“ – чрез ролеви игри, симулации и уъркшопове, младежите работиха върху преодоляване на стереотипите и предразсъдъците им.
– Панел 3 „Еразъм+ и ползите от програмата“ бе насочен към ролята на програма Еразъм+ за социалното включване на младежи от изостанали селски райони, като участниците имаха възможност за създадат свои проектни идеи чрез които да насърчат активното включване на младежи от селски райони.

По време на целия обмен се реализираха дейности, насочени към сближаване на младите хора с цел обмен на културни ценности, възможности за преодоляване на стереотипите и изграждане на нови представи за света, разширяване на хоризонтите и отваряне към света, чрез пътуване, общуване с други култури, опознаване на други народи и повишаване на уменията чрез забавление и неформално учене.

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ продължава своята работа в областта на младежките политики и социално включване, като през месец юли ще бъде реализиран и проектът „Бъди солидарен – промени света“, насочен към маргинализираните младежи от селски райони.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn