Младите земеделски стопани подават заявления от 29 юни

Първият прием по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ ще бъде отворен на 29 юни 2015 г., а бюджетът е в размер на 35 млн. евро. Това е записано в заповедта на министъра на земеделието и храните Десислава Танева, която е публикувана на интернет страниците на Министерството на земеделието и храните и на Програмата за развитие на селските райони. Приемът на заявления ще приключи на 24 юли 2015 г., като кандидатите по тази подмярка за пръв път ще имат възможност да подадат своите документи и по електронен път. Те трябва да попълнят и подадат в избрана от тях областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” заявление за предоставяне на права за достъп и ползване на електронен модул.
Кандидатите по подмярка 6.1. могат да ползват безвъзмездно и услугите на Национална служба за съвети в земеделието. Консултациите се извършват във всеки от офисите на службата в страната и включват изработване на безплатен бизнес план и заявление за кандидатстване, съгласно изискванията на ПРСР 2014-2020 г. и Наредбата за условията и реда за прилагане на подмярка 6.1. Младите земеделски стопани с одобрен проект ще могат да ползват и безплатни съветнически услуги през целия период на изпълнение на бизнес плана и дейностите в стопанството в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn