Може да получите ПИК от НОИ и без да ходите на място, но ще ви трябва електронен подпис

Ако искате да използвате електронните услуги на НОИ, но нямате необходимия персонален идентификационен код (ПИК), вече ще може да заявите получаването му по електронен път. Националният осигурителен институт (НОИ) предоставя такава възможност, но ще ви трябва електронен подпис, става ясно от прессъобщение на института.

Услугата се осъществява през Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). Чрез системата искането за издаване на ПИК се подава към съответното териториално поделение на НОИ, а издаденото удостоверение се връчва на лицето отново чрез нея. Използването на ССЕВ изисква регистрация и наличието на валиден квалифициран електронен подпис (КЕП).

Хората без КЕП могат да се възползват от възможността за издаване на едномесечен безплатен електронен подпис от доставчици на удостоверителни услуги, които ще предоставят онлайн възможност за заявяване на подписа. (Повече информация може да бъде получена на интернет страницата на ДАЕУ).

Предвидена е и допълнителна възможност за подаване по електронен път на заявление, приложение №13 към Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване относно упълномощаването на лице, което да подава в НОИ документи за изплащане на парични обезщетения, при условие че упълномощителят притежава КЕП. Само в този случай заявлението за упълномощаване/оттегляне на упълномощаването може да бъде подадено чрез формата за контакт с НОИ с достъп до персонални данни до съответното ТП на НОИ, където е регистриран упълномощителя. Заявлението се подава като електронен документ, подписан с КЕП на упълномощителя или като сканирано копие на хартиен документ. Заявление, което е подадено по електронен път с КЕП на упълномощеното лице, а не с КЕП упълномощителя няма характер на надлежно подписан удостоверителен документ и се оставя без разглеждане.

НОИ призовава клиентите си да се въздържат от лично посещение в офисите на институцията. На тяхно разположение са алтернативните форми за контакт с НОИ: над 70 електронни услуги, контактен център (0 700 14 802), писма или електронна поща.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn