МОН обучава 10 хиляди неграмотни по проект „Нов шанс за успех“ на ОП „Наука и образование“

10 хиляди неграмотни или слабо грамотни лица над 16-годишна възраст ще бъдат обучени до 2018 г. с 25 млн. лв. по проект „Нов шанс за успех“ на оперативна програма „Наука и образование“. Проектът започна през септември 2016 г., като в момента в курсове за ограмотяване са включени 3343 неграмотни и слабограмотни лица. „Нов шанс за успех“ ще се изпълнява до края на 2018 г. с бюджет от 25 млн. лв. По него ще се провеждат курсове за ограмотяване и за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основното образование. Стремежът е 80% от 10-те хил. обучени да завършат успешно. Преподава се по адаптирани учебни планове. Те включват съкратено съдържание на общообразователните учебни предмети. В края на обучението хората ще получат сертификат за успешно завършено обучение. С него те могат да продължат образованието си в следващ клас, в по-следващ етап на училищното образование или да се включат в обучение за придобиване на професионална квалификация.
Проектът предвижда още възможност лица, които са учили в други държави или са учили по самостоятелен път, да валидират своите компетентности и да продължат образованието си по-нататък, или да придобият професия, с която да се реализират на пазара на труда.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn