МОН пусна платформата „Подкрепи ме“ за деца със СОП

Министерството на образованието и науката (МОН) пусна платформата „Подкрепи ме“ за децата със специални образователни потребности (СОП), родителите и учителите им. Платформата се отнася за деца със зрителни, слухови, физически, езикови, емоционални, поведенчески и други увреждания, включително и аутисти и деца със синдром на Даун. Платформата е създадена след началото на пандемията от коронавирус.

„Педагогическите специалисти, работещи с деца със специални потребности, ясно идентифицираха нуждата от допълнителна онлайн подкрепа, както за децата, така и за самите професионалисти и родители. За да отговори на тази нужда, УНИЦЕФ, в партньорство с Министерство на образованието и науката и Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град, инициирахме създаването на подходящи и достъпни ресурси, обединени на онлайн интерактивна платформа „Подкрепи ме“, са мотивите на МОН.

Платформата е разделена на секции, от които могат да се теглят както съвети, така и ресурси за обучение. В секция „Обучение“ специалисти, учители и родители могат да намерят обучителни и методически ресурси, безплатни уебинари, с които да подобрят своите знания и умения по теми, свързани с детското развитие и приобщаващото образование. Там се намират и методически ръководства за адаптиране на учебното съдържание, учебни помагала за приобщаващо образование, отнасящи се за родители и учители. Сред помощните средства има и психомоторни игри и техники.

Интересна част представлява секцията „Мастърклас за развитие“, както и образователните ресурси, които включват четене и писане за математика, природни науки, творчество, животни, професии, гатанки, рисуване с цифри. Целта на работните листа е да обогатят активния речник на детето, като акцентират върху основни понятия на тема „Зима“. Заложените задачи са за упражняване на правилно произношение и изписване на всяка дума, съотнасяне на дума към картинно изображение, критично мислене.

В секция „Творчески ресурси“ има занимания за реч, моторика, игри. Представена е и секция „Вдъхнови се“, в която има видеа на деца с проблеми, които разказват „истории на успеха“ в сферата на образованието, пазара на труда, социализацията.

Част от ресурсите в системата са публично достъпни, а други, които са по-специализрани, изискват подаване на заявка от страна на родителя. Всички ресурси в платформата са безплатни. Родител, чието дете има нужда от такъв допълнителен ресурс, може да подаде заявка за Програма за развитие, която допълва подкрепата, която то получава в детската градина или училището. Програмата за развитие е съобразена с индивидуалните нужди на детето и включва пакет от ресурси от платформата – подбрани от специалист на база потребностите на всяко дете.

Платформата „Подкрепи ме“ цели и по-ефективно сътрудничество между семейството и педагогическите специалисти, подкрепящи детето, като дава възможност всички те да бъдат свързани и да проследяват заедно напредъка на детето по програмата му за развитие. Работи се с кинезитерапвет, психолог, логопед рехабилитатор на слуха и говора.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn