МОН създаде електронна библиотека за учителите

Министерството на образованието и науката създаде Национална електронна библиотека за учителите.
В хранилището за електронно съдържание https://e-learn.mon.bg/ могат да се публикуват и споделят авторски обучителни, дидактически и методически материали за работа в електронна среда – от видеоуроци и обучителни програми до тестове, филми, упражнения и най-вече проекти, свързани със самостоятелност при изпълнението в електронна среда. Те може да са разработени самостоятелно или в екип и трябва да съответстват на държавните образователни стандарти и на учебните програми.
Хранилището е и платформа за популяризиране на изследователска, на групова и индивидуална работа, създаване и прилагане на умения и др.
Авторските материали ще се разпределят по класове, по тематични направления и по вида на материала.
Предметните области са: български език и литература, извънкласни занимания по интереси, изкуства, икономика и предприемачество, математика, обществени науки, природни науки, професионална подготовка, религия, софтуерни и хардуерни науки, спорт и чужди езици.
„Доверието в най-добрите професионалисти в образованието. Авторитетът на най-предпочитаните учители. Педагогическото майсторство на учители от различни поколения, с различна подготовка и опит. Сътрудничеството при създаване и прилагане на интегрираното знание, свързано с практиката и с нещата от живота, ще направят Националната електронна библиотека успешно място за повишаване на квалификацията на учителите и на успеха на нашите ученици.“ Това казва министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в обръщението си към ползвателите на библиотеката. Според него учителите могат активно да споделят в Eлектронната библиотека своите идеи за насърчаване и повишаване на интереса и ефектите от дистанционното обучение сега, когато то е единствено възможното. И после, когато ще продължи да се прилага в различни варианти на присъственото обучение в клас.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn