Музикантите от Младежка школа – „Духов оркестър” при НЧ „Виделина – 1865” са на творчески лагер в гр.Обзор

С цел по-пълноценната работа, сплотяване на музикантите и подготовката им за заключителния концерт през месец септември тази година, децата и младежите от Младежка школа – „Духов оркестър” при НЧ „Виделина – 1865”, гр. Панагюрище, с ръководител Тодор Цачев, са на творчески лагер в гр. Обзор, заедно с ръководените от Цачев младежките духови оркестри от с. Мирково и гр. Златица – „Мирковски орли” и „Marching Stars”.

Пътуването и летуването е финансово подпомогнато от фондация „Асарел”, съобщиха от читалището и изказаха благодарност за подкрепата.

На лагера край морския бряг е и помощник-учителят на младите панагюрски музиканти Марин Кушлов, както и един от „известните” и търсени софийски учители по ударни инструменти Андрей Велков, специално поканен от Цачев.

Освен море и репетиции ръководителите организират и различни допълнителни културни събития за младежите. Много емоции предизвика конкурсът „Обзор търси талант” 2023, които се проведе в базата, където има и други групи. Победител в надпреварата на талантите стана Лора Куруджиева.

Припомняме, че НЧ „Виделина-1865” – гр. Панагюрище, започна работа по проект „Младежка школа – духов оркестър при НЧ „Виделина – 1865” през месец октомври 2022 година. Проектът се финансира от НФ „Култура“ по програма: „ Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество“.

Дейностите заложени в проекта са насочени към запазване традициите и развиване на любителското художествено творчество, конкретно Духовата музика.

Основната му цел е създаване на представителна школа от 16 участника – деца и младежи на възраст над 10 години, чрез подбор, обучение и индивидуална работа с участниците под ръководството на педагог-Тодор Цачев, който е с професионална подготовка по музикално изкуство и опит в създаването на младежки духови оркестри.

С реализиране на дейностите по проекта ще се даде възможност на децата и младежите да получат музикална култура, да се обучават и творят в осигурени подходящи условия и в една утвърдена за Панагюрище и читалището традиция – духовата музика, както и да станат част от Духов оркестър „Делчо Радивчев”.

Партньори по проекта са училищата в гр.Панагюрище- ОУ „20 –ти Април”, ОУ „Проф. Марин Дринов”, СУ „Нешо Бончев” , Професионална гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм и общинските медии – Вестник „Време 2001”, „Медиен център – Оборище”, „Още пан”.

Периодът за реализация на проектните дейности обхваща 12 месеца- творчески сезон 2022-2023 г. Общата стойност на безвъзмездното финансиране от НФ „Култура” е 22 000 лева.

През м. октомври 2022 година бяха закупени комплект духови инструменти и консумативи към тях, както и пултове за ноти. Младите музуканти репетират в панагюрското читалище два пъти седмично по 3 учебни часа под ръководството на Тодор Цачев и помощник- учител Марин Кушлов-музикант от Духов оркестър „Делчо Радивчев”.

Като заключителен етап от реализиране на проектните дейности се предвижда организиране и провеждане на концерт на сцената на читалището като първа официална изява на създадената младежка школа съвместно с Духов оркестър „Делчо Радивчев”.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn