Набират кандидати за Дриновската стипендия в размер на 2000 евро годишно

Община Панагюрище стартира процедура за набиране на кандидати за поименната студентска стипендия „Проф. Марин Дринов” за учебната 2015/2016 година.
Учредената от Община Панагюрище и „Асарел-Медет” АД стипендия на името на проф. Марин Дринов е за студенти от община Панагюрище, които се обучават във висше учебно заведение в чужбина. Стипендията се отпуска ежегодно – за периода на учебната година. Размерът на годишната стипендия е 2000 евро. Средствата се изплащат ежемесечно, като се разпределят на равни вноски, съобразно броя на учебните месеци.
Средствата за изплащане на стипендията се осигуряват от „Асарел-Медет” АД, чрез сключване на дарителски договор с Община Панагюрище.
За стипендията могат да кандидатстват:
– студенти, родени и жители на община Панагюрище;
– студенти от всички специалности, които се обучават в редовна форма във висше учебно заведение в чужбина, както за бакалавърска, така и за магистърска степен;
– студенти, които са завършили предходната учебна година с успех не по-нисък от мн. добър 5.00 (или при процентната система на оценяване в някои западни висши учебни заведения – над 50%). /Условията за кандидатстване: http://www.panagyurishte.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1238:-20152016-&catid=20:2012-02-06-21-11-02&Itemid=13/.
Кандидатът с най-висок успех е с предимство пред останалите, при равни други условия. Крайният срок за подаване на молбите е 11 септември 2015 година.
Кметът на община Панагюрище със Заповед назначава комисия за разглеждане на молбите и определяне на носителя на Дриновската стипендия за учебната 2015/2016 година в срок от 14 до 16 септември 2015 година.
В комисията задължително участват официални представители на Община Панагюрище и на “Асарел-Медет” АД. Комисията разглежда постъпилите молби и определя носителя на стипендията със специален протокол от заседанието, което се провежда в срок от 17 до 24 септември 2015 година. Връчването й става на тържествена церемония по време на отбелязване на рождената дата на проф. Дринов – 20 октомври.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn