Набират оферти за инсталиране и експлоатация на вендинг-автомати за фреш на територията на „Асарел-Медет“ АД

„АСАРЕЛ-МЕДЕТ“ АД

гр. Панагюрище

НАБИРА ОФЕРТИ

за избор на фирма за инсталиране и експлоатация

на вендинг-автомати за фреш на територията на дружеството

                                                                                                 

ИЗИСКВАНИЯ

  1. В офертата да се посочат:
  • Асортимента на предлаганите напитки и продажната им цена
  • Минимална наемна цена за 1 брой място – в лв. с ДДС.
  1. Марка, модел и технически данни за автоматите
  2. Автоматите ще бъдат монтирани в две обособени зони
  • Сграда „Управление рудник“  – 1 бр. автомат
  • Сграда „Управление ОФ“  – 1 бр. автомат
  1. Офертите се подават в срок до 10.11.2018г. по един от следните два начина:
  • Запечатани в плик и адресирани на вниманието на Директор „Одит и контрол“ с надпис: „Оферта за инсталиране на и експлоатация на вендинг-автомати за фреш“ със забележка „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия
  • Изпратени на e-mail: pbox@asarel.com лично на вниманието на Директор „Одит и контрол“.

За допълнителна информация:   Даниела Ранчева – Експерт търговия, тел.: 0357/60 435

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn