Наградиха победителите в ученическия конкурс за приказка и презентация на тема „Аз съм здрав, защото…”

Днес, 29.03.2024 година бяха наградени участниците в конкурс за приказка и мултимедийна презентация на тема „Аз съм здрав, защото…“, организиран от Център за подкрепа за личностно развитие и Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Панагюрище.

Участниците получиха предметни награди и грамоти, осигурени от Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Панагюрище..

Грамоти получиха и всички ръководители, за всеотдайната подкрепа оказана на децата.

Прозвучаха част от наградените творби, присъстващите имаха възможност да видят и две от отличените презентации.

Ето и класирането в конкурса:

НАПРАВЛЕНИЕ: КОМИКС

І – ІV клас

Второ място: Илия Якимов – ОУ „Проф. М. Дринов” , 2в клас, р-л: Донна Елшишка ;

Второ място: Димана Кроснарова – ОУ „Проф. М. Дринов” , 3а клас, р-л: Спаска Арбалиева

Първо място: Радиана Узунова – СУ „Нешо Бончев” , 4б клас, р-л: Гергана Милска

Първо място: Карина Йорданова – ОУ „Проф. М. Дринов”, 1б клас, р-л Нели Крайчева

V – VІІ клас

Дарина Спасова – СУ „Нешо Бончев” – 7б клас, р-л Иванка Талева

Стоян Вълнев – ОУ „20 – ти април“

НАПРАВЛЕНИЕ:ПРИКАЗКА

І – ІV клас

Трето място: Нияна Васева – ОУ „Проф. М. Дринов” , 3а клас, р-л: Спаска Арбалиева

Второ място: Калоян Должев ОУ „Проф. М. Дринов”, 2а клас, р-л Величка Палашева

Второ място: Маргарита Кроснарова ОУ „Проф. М. Дринов”, 2а клас, р-л Величка Палашева

Първо място: Йоана Иванова – ОУ „Проф. М. Дринов” , 3а клас, р-л: Спаска Арбалиева

Първо място: Гергана Узунова – СУ „Нешо Бончев” , 4б клас, р-л: Гергана Милска

НАПРАВЛЕНИЕ:СТИХОТВОРЕНИЕ

І – ІV клас

Спасимира Ранчева – СУ „Нешо Бончев” ,ГЦОУД 4аб клас, р-л: Неделка Гойчилова

Христина Георгиева – ОУ „Проф. М. Дринов”, 4 клас, р-л: Павлинка Обретенова

Колективна награда:

Теодор Налбантов, Петър Атанасов, Мирослав Шопов – ЦРДУ „Надежда“, р-л: Лушка Радулова

НАПРАВЛЕНИЕ:ПРЕЗЕНТАЦИЯ

V – VІІ клас

Трето място: Димитър Дидов – ЦРДУ „Надежда“, 5 клас, р-л: Мария Маслева – Маринова

Трето място: Мария Керемедчиева – ОУ „Проф. М. Дринов”, 6б клас, КЛУБ „Компютърен свят“ към ЦПЛР – Панагюрище, р-л: Кристина Ралчева

Трето място: Десислав Янев – ЦРДУ „Надежда“, 7 клас, р-л: Мария Маслева – Маринова

Второ място: Гергана Узунова – ОУ „20 – ти април“ , 5б клас, р-л: Таня Божкова

Второ място: Цветелина Иванова – ОУ „Проф. М. Дринов”, 6б клас, КЛУБ „Компютърен свят“ към ЦПЛР – Панагюрище, р-л: Кристина Ралчева

Второ място: Цветелин Шопов – ЦРДУ „Надежда“, 7 клас, р-л: Лазарина Карайлева

Първо място: Константин Шондев – ОУ „Проф. М. Дринов”, 5б клас, КЛУБ „Компютърен свят“ към ЦПЛР – Панагюрище, р-л: Кристина Ралчева

Първо място: Теодор Пашов – ОУ „Проф. М. Дринов”, 6б клас, р-л: Кристина Ралчева

Първо място: Нели Ефтимова – ОУ „Проф. М. Дринов”, 7а клас, р-л: Кристина Ралчева.

Организаторите на надпреварата изказаха благодарност на всички участници, включили се в конкурса и пожелаха здраве и успехи.

Още снимки и видео от награждаването може да видите на фейсбук страницата на Медиен център Оборище.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn