Над 1100 деца са върнати в семействата си

През 2014 г. над 1100 деца са върнати в семействата си, за други почти 2900 е предотвратено изоставянето, съобщават от Агенция за социално подпомагане.
Акцент в усилията на отделите „Закрила на детето“ е работата по превенция на изоставянето и реинтеграция на деца, като се оказва социално-психологическа и финансова подкрепа на родителите, което води до успешното провеждане на мярката за закрила.
Общият брой на случаите по реинтеграция към края на 2014 г. е 1994, като новите случаи от началото на годината са 1898. Реинтеграцията е процес, при който децата се връщат при биологичните си семейства, през м.г. това е приключило успешно в 1157 случая. За неуспешна реинтеграция причините са комплексни: нисък родителски капацитет; многодетно семейство; липса на образование; нисък социален статус; нежелание да бъдат изпълнявани родителските функции и отговорности; липса на готовност за съдействие и сътрудничество с институциите.
От началото на 2014 г. са отворени 4 346 нови случаи по превенция на изоставянето. Успешно приключилите случаи, по които е работено през 2014 г., са 2 894, работата по другите продължава.
През 2014 г. в отделите „Закрила на детето“ са постъпили 34 550 сигнала за деца в риск, като в 14 991 от тях не е потвърдено наличие на риск за детето. Общият брой открити случаи, по които са работили отделите през м.г., е 36 576. Сигналите постъпват от деца, родители, граждани, други институции, както и от Националната телефонна линия за деца 116 111.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn