Над 111 хил. задължителни за изпълнение предписания на работодателя са издали от ИА ГИТ

Контролните органи на ИА ГИТ са издали през полугодието 111 279 задължителни за изпълнение предписания, които позволяват на работодателя да изпълни разпоредбите на закона без да търпи финансови санкции, за отстраняването на установените от Инспекцията по труда нарушения. Спрени са 224 машини, обекти и работни места, които пряко застрашават живота и здравето на работещите. Отстранени от работа са 35 работници и служители, тъй като нямат нужната квалификация или не са били инструктирани за безопасност при работа. Издадените за периода актове за установяване на административно нарушение са 4325 бр. По традиция повечето от тях – почти 2/3, са свързани с нарушения по трудовите правоотношения, тъй като те отнемат социални и осигурителни права на работещите. За този вид нарушения издадените актове са 3263 броя, от които 1043 бр. са за работа без сключен и регистриран в НАП писмен трудов договор. Актовете, свързани с нарушения на разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия  на труд, са 943 бр.

ИА ГИТ напомня на работещите, че контролните органи на Агенцията могат да защитят най-ефективно правата им, докато са в трудови правоотношения с работодателя и могат да бъдат установени на работните им места. След прекратяването на трудовите договори споровете могат да бъдат решени само по съдебен ред. Давностният срок за обжалването в съда на основание за уволнение е два месеца, а за предявяване на претенции, свързани със заплащането на труда, е 3 години.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn