Над 2 млн. лв. ще струва чистотата в община Панагюрище

Размерът на заложените средства във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ на Бюджет 2020 на община Панагюрище е 6 797 462 лв. Разходите в тази функция се финансират изцяло от общински приходи. От тях 448 800 лв. са предвидени за управление, контрол и регулиране на дейностите по жилищно строителство и териториално развитие. За осветление на улици и площади са планирани 342 000 лв., 234 396 лв. са предвидени за бани и перални. Заделените средства за изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа са в размер на 1 435 488 лв., за други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие – 1 637 792 лева. За озеленителни мероприятия на територията на общината са заложени 391 000 лева, а 2 307 986 лева ще са разходите за събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане чистотата на населените места.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn