Над 200 заявления за безплатни винетки от началото на кампанията са подали жители на общината

Започна кампанията по приемането на заявления-декларации за винетни стикери за 2017 година от лица с трайни увреждания, с определени 50 и над 50% намалена работоспособност и семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст. Те имат право на един безплатен едногодишен винетен стикер за един собствен или съпружеска имуществена общност лек автомобил. Приемът на заявления стартира на 1 декември и ще продължи през цялата следваща година. По данни на местната социална дирекция от началото на кампанията до 15 декември бяха подадени 238 заявления от жители на община Панагюрище за безплатни винетни стикери.

При действащите нормативни разпоредби към настоящия момент годишната винетка е с валидност от 1 януари на текущата година, за която е издадена до 31 януари на следващата година. Предоставянето на винетни стикери ще е възможно след тяхното получаване от областните пътни управления на Агенция „Пътна инфраструктура. Заявление-декларации и документи за винетки се приемат лично, по пощата с обратна разписка или по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Заявлението може да бъде подадено и от упълномощено лице въз основа на пълномощно с нотариално заверен подпис по постоянен адрес на лицето с увреждане. При констатиране на пропуски в изискуемите документи дирекция „Социално подпомагане“ дава на заявителя 7-дневен срок за отстраняването им.

Припомняме, че над 600 жители на община Панагюрище получиха безплатни винетки за 2016 година.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn