Над 220 000 нарушения са установили инспекторите по труда през 2015 г.

Тенденцията за намаляване на нарушенията по заплащане на труда, които бяха водещи в началото на кризата, продължава и през 2015 г., те са 12 654 броя, което е 11% от общия брой констатирани нарушения по осъществяване на трудови правоотношения. През 2014 г. този вид нарушения са били 16 150 (12.4%). Най-често този вид нарушения са установявани в икономически дейности „Търговия на дребно”, „Ресторантьорство”, „Дейности по охрана и разследване“ и „Сухопътен транспорт”. След намесата на инспекторите през м.г. са изплатени забавени възнаграждения и обезщетения за сумата от 24 млн. лв. Това показват данните от контролната дейност на ИА ГИТ за 2015 г.

Извършени са 50 229 бр. проверки в 39 272 предприятия с 1 539 744 заети в тях лица. Проверките за изпълнение на дадените задължителни предписания са 12 854 през 2015 г. при 12 158 година по-рано.

Констатираните нарушения на нормите на трудовото законодателство през 2015 г. са общо 222 245 броя.

Нарушенията на изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са 111 895. Свързаните с трудовите правоотношения нарушения – с възникването, изменението, изпълнението и прекратяването им, със заплащането на труда, разпределението на работното време и др., са 109 670.

Установените случаи на работа без договор през 2015 г. са 2412 броя.  Броят им е идентичен с този през 2014 г., когато те са били 2381. Работещите не могат да полагат труд преди сключването на писмен трудов договор и регистрирането му в НАП. Преди постъпване на работа те трябва да получат екземпляр от сключения трудов договор, подписан и от двете страни, както и копие от уведомлението му в НАП.

През 2015 г. са съставени 9 408 акта за установяване на административно нарушение. Повече от 2/3 от тях – 6670 акта, са за нарушения, свързани с трудовите правоотношения, тъй като в повечето случаи те директно водят до отнемане на социални и осигурителни права на работещите. Сумата на влезлите в сила наказателни постановления и одобрени споразумения е в размер на 9 352 537 млн. лв.

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn