Над 23 000 души ще започнат работа по мерки от Националния план за действие по заетостта през 2017 г.

Над 23 000 безработни ще започнат работа по програми и мерки, предвидени в Националния план за действие по заетостта през 2017 г., одобрен от правителството. Около 11 200 души ще бъдат включени в обучения, за да станат по-конкурентни на пазара на труда. Финансирането е в рамките на утвърдените средства за активна политика на пазара на труда – 73 млн. лв.

Увеличава се трудовото възнаграждение на младежите, включени в програма „Старт на кариерата”, от 500 лв. на 550 лв., средствата за наставник – от 140 лв. на 180 лв., на младежките медиатори към общините – от 530 лв. на 580 лв. По-високи заплати ще получават и психолозите и мениджърите на случай по програма „Активиране на неактивни лица”. Техните възнаграждения ще се повишат от 550 лв. на 600 лв.

Трудовите възнаграждения на включените в субсидирана заетост ще бъдат съобразени с минималната работна заплата, която от началото на 2017 г. е 460 лв. при пълен работен ден.

Нова мярка в Плана е въвеждането на финансови стимули, насърчаващи и подпомагащи мобилността на безработните с цел започване на работа. На хората, насочени от Агенцията по заетостта към работни места на повече от 50 км от настоящия адрес, за период до 12 месеца ще се предоставят до 200 лв. месечно за покриване на разходи, свързани с такси за детски ясли и градини, наем на жилище.

Нова инициатива в активната политика по заетостта през 2017 г. е създадената възможност за майките (осиновителките), които се върнат на работа преди края на 1-годишния отпуск за бременност и раждане, да получават 50% от полагащото се обезщетение докато детето навърши 1 година. Досега при връщане на работа обезщетението се спираше. Същата възможност имат бащите (осиновителите) и настойниците.

По регионалните програми за заетост на 28-те области се предвижда през 2017 г. работа да започнат 4 349 безработни. По проект „Красива България“ ще се осигури заетост на 500 души.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn