Над 3,5 млн. лева за рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище

Община Панагюрище откри процедура за възлагане на обществена поръчка “Инженеринг за изпълнение на рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище”. Проектът ще бъде реализиран по ОПРР 2014-2020 г.

В обхвата на проекта са включени части от 12 (дванадесет) улици в град Панагюрище, ул. „Райна Княгиня”, ул. „Стоил Финджеков”, ул. „Искрьо Мачев”, ул. „Орчо Войвода”, ул. „Петър Горанов” , ул. „Делчо Уливеров” , ул. „Георги Бенковски” , булевард „Пятигорск”, ул. „Цар Освободител”, ул. „Макгахан”, ул. „Георги Бозаджиев” и ул. „Петко Мачев”. Прогнозната стойност на поръчката е  3 549 000 лева без ДДС. Срокът за получаване на оферти или заявления за участие е 10 април 2017 година в Общинска администрация – Панагюрище.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn