Над 5 млн. лева за жилищно строителство, благоустрояване и опазване на околната среда са заложени в Бюджет’2017 на Община Панагюрище

Една трета от бюджета на Община Панагюрище за 2017 година е предвидена за разходи за изграждане на инфраструктурни обекти, благоустрояване, ремонт и поддръжка на уличната мрежа, комунална дейност, улично осветление и други. Размерът на заложените средства е 5 257 428 лева. От тях 160 000 лева са планирани за осветление на улици и площади, и 180 000 за ремонтна дейност. За изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа са предвидени 948 260 лева. Тези средства са обвързани с данък МПС и се изразходват в пълен размер само за материали, ремонт и поддръжка на общинската пътна мрежа, тротоари и площади.

За озеленителни мероприятия на територията на общината от ОП „Чистота” са заложени 300 000 лева, а 1 449 278 лева ще са разходите за събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци, и поддържане чистотата на населените места.

Капиталови разходи в размер на 1 617 630 лева са планирани за ремонт и изграждане на инфраструктурни обекти.

За дейностите „Управление, контрол и регулиране на дейности по жилищно и териториално развитие”, „Бани и перални” и „Управление, контрол и регионална дейност по опазване на околната среда” заложените в Бюджет’2017 средства са съответно 183 400 лева, 173 000 лева и 123 100 лева.

50 000 лева са предвидени за подготовка и кандидатстване на Община Панагюрище по нови проекти.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn