Над 600 молби за енергийни помощи на жители от община Панагюрище са подадени в местната Дирекция „Социално подпомагане“

До 18 септември в Дирекция „Социално подпомагане“ – Панагюрище бяха подадени 630  заявления от жители на община Панагюрище за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2019/2020 г., показа репортерската ни проверка. 60 от молбите са отказани, а по 412 заявления са издадени заповеди за отпускане на помощ за предстоящия отоплителен сезон. Останалите 158 молби са в процес на обработка

Само две от молбите са за еленергия, една от които е получила отказ, останалите са за подпомагане чрез твърдо гориво в пари.

С 91,75 лв. е увеличена и сумата, която ще бъде отпусната през този отоплителен сезон. Месечният размер на целевата помощ за отопление е 93 лв., а общият размер за целият отоплителен сезон от 1-ви ноември до 31-ви март 2020 г. е 466 лв.

Право на целева помощ имат лица и семейства, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца е по-нисък или равен на диференцирания доход за отопление и отговарят на условията на Закона за социално подпомагане.

Молбите за финансовата помощ се подават до 30 октомври.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn